De vrijstelling van Spaanse huurinkomsten met ‘progressievoorbehoud’. Wat is dat?

Door | Informatief

Je hebt het vast al eens gehoord wanneer men spreekt over de fiscaliteit van je Spaanse tweede verblijf. Wanneer je je Spaanse woning verhuurt, stelt zich de vraag waar je belastingen moet betalen op de huurinkomsten die je ontvangt? En is het nu waar dat je zowel in België als in Spanje belastingen moet betalen?

Waar worden de huurinkomsten belast?

Het korte antwoord: in Spanje.

Het iets genuanceerdere antwoord is nog steeds in Spanje, maar je moet diezelfde inkomsten wél aangeven in België. België zal die inkomsten vervolgens vrijstellen, maar doet dat met ‘progressievoorbehoud’.

Dat betekent eigenlijk dat België de inkomsten op zich niet belast, maar er wordt wel rekening gehouden met die inkomsten om het (gemiddelde) belastingtarief te bepalen dat van toepassing is op je andere (Belgische) inkomsten. Zo kan het zijn dat je wedde die je verdient in België aan een iets hoger tarief zal worden belast omwille van je Spaanse huurinkomsten.

Impact van het ‘progressievoorbehoud’

Is die impact nu groot?

Wel, eigenlijk niet echt.

Tot voor kort hing die impact in eerste instantie af van de hoogte van de Spaanse huurinkomsten. Hoe hoger deze liggen, hoe hoger de impact zou kunnen zijn. In België moest je immers de brutohuurinkomsten aangeven, verminderd met de Spaanse belasting die je erop had betaald. Alleen is dat recent niet meer waar.

België werd intussen reeds meermaals veroordeeld door het Europese Hof van Justitie omdat die manier van belasten in strijd is met de Europese wetgeving. Die verbiedt dat België huurinkomsten uit eigen land voordeliger zou belasten dan huurinkomsten uit een ander EU-land.

M.a.w., op basis van de Europese regelgeving mag je voor je Spaanse woning volstaan met het aangeven van het ‘Valor Catastral’ (indien je enkel aan particulieren verhuurt). Dat is immers vergelijkbaar met het kadastraal inkomen, zoals we dat in België kennen. Het progressievoorbehoud houdt dan enkel rekening met 60% van het Valor Catatstral als (fictief) buitenlands huurinkomen. Dat bedrag zal zo laag zijn dat het geen echte impact zal hebben op je Belgische belastingtarief.

Let wel, België heeft zijn wetgeving nog steeds niet aangepast in deze zin. Op basis van de interne instructies binnen de fiscale administratie en op basis van de huidige stand van de (Europese en Belgische) rechtspraak kan dit punt naar ons aanvoelen nu al gevolgd worden. Wil je zeker zijn? Dan neem je uiteraard best even contact op met je fiscale adviseur of vraag ons om verdere info.

Gerelateerde berichten

Verhuren in Communidad Murica?

Wil je investeren in Spaans vastgoed? Wil je je Spaanse eigendol verhuren? Dan zijn er een aantal zaken waar je zeker moet op letten! Meer weten?

Historisch lage rentevoeten

Een lening aangaan voor de aankoop van een huis of appartement was volgens de Immotheker nooit eerder zo goedkoop. Meer weten?

Waar moet je op letten als je koopt in Spanje?

Een huis kopen in Spanje is niet zonder uitdagingen. Gelukkig kom je met een goede begeleiding al een pak verder. Lees hier onze tips om zonder problemen een woning aan te kopen in Spanje. Meer weten?

Zullen we samenwerken?