Hoe financier ik mijn Spaanse woning?

De mogelijkheden op een rijtje

De weg naar je eigen kleine paradijs aan de Spaanse kust start altijd met een goede voorbereiding. Een belangrijk deel van die voorbereiding bestaat in de financiering van je Spaanse vakantiewoning. Vóór je ter plaatse woningen gaat bekijken, denk je best na over wat je budget is en hoe je de woning precies zal financieren. Zo kan je ook meteen beslissen wanneer je je droomwoning vindt en verhinder je dat iemand het door jou gekozen pand voor je neus wegkaapt. We overlopen hieronder een aantal mogelijkheden om je Spaanse droom te financieren, van lenen bij een Belgische of Spaanse bank tot een beroep doen op je groepsverzekering, IPT of VAPZ.

Hypothecaire lening bij een Belgische bank

De eenvoudigste en meest gehanteerde methode om je Spaanse woning te financieren, is het afsluiten van een hypothecaire lening bij een Belgische bank.

Deze optie zal echter niet altijd mogelijk zijn. De meeste Belgische banken vereisen immers een waarborg binnen de Belgische landgrenzen. M.a.w. een hypotheek vestigen op de Spaanse woning zal doorgaans niet (meer) worden toegestaan, waardoor kopers die naar definitief naar Spanje wille verhuizen (en in België geen woning meer zullen aanhouden) moeilijker een lening zullen kunnen bekomen. Ben je louter op zoek naar een tweede verblijf en blijf je je woning in België aanhouden? Dan kan je een hypotheek laten vestigen op je Belgische woning om garant te staan voor de lening die je aangaat voor je Spaanse vakantiewoning.

Is je Belgische woning reeds afbetaald, maar heb je de oorspronkelijke lening minder dan 30 jaar terug aangegaan? Dan kan je bovendien ontsnappen aan de zogenaamde ‘schrijfkosten’ die op een hypothecaire inschrijving verschuldigd zijn (d.i. een combinatie van registratierechten, notariskosten, akterechten etc.). Een hypothecaire inschrijving blijft immers gelden voor dertig jaar & kan ook perfect hernomen worden nadat de oorspronkelijke lening is afbetaald. Uiteraard blijf je dan wel verbonden aan dezelfde bank.

Is je Belgische woning nog niet volledig afbetaald? Dan kan je informeren bij je bank voor  een wederopname van het reeds afbetaalde gedeelte. Ook dat is een goede manier om te ontsnappen aan de schrijfkosten van een hypothecaire inschrijving. Op een lening van 100 000 EUR bespaart dit je al vlug een 3 000 à 4 000 EUR !

Hypothecaire lening bij een Spaanse bank

Mensen die definitief verhuizen naar Spanje & niet langer een Belgische woning zullen aanhouden zijn doorgaans best af met een lening af te sluiten bij een Spaanse bank. Op die manier kan je immers de Spaanse woning zelf als waarborg gebruiken. Spaanse banken zullen een dergelijk lening toestaan, mits je een voldoende grote ‘eigen inbreng’ kan doen. M.a.w. op voorwaarde dat je niet het volledige aankoopbedrag van de woning moet ontlenen. De tijd dat Spaanse banken het volledige aankoopbedrag ontleenden (en soms zelf tot 120% van het aankoopbedrag) is al een tijdje voorbij.

Vergelijk ook zeker verschillende banken bij het aangaan van de lening. Sommige Spaanse banken hanteren best wel hogere interesten dan hetgeen we in België gewoon zijn.

Uiteraard kan je ook opteren om te lenen bij een Spaanse bank wanneer je de Spaanse woning louter als een tweede verblijf zal gebruiken. Belangrijk om te weten is dat je in dat geval nog steeds kan profiteren van het fiscale voordeel voor een tweede woning. Het maakt daarvoor immers geen verschil of je leent bij een Belgische of Spaanse bank.

Voorschot groepsverzekering, IPT of VAPZ

Tenslotte kan het ook interessant zijn om aan een alternatieve financieringswijze te denken. Heb je een groepsverzekering via het werk, een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) of IPT (Individuele Pensioen Toezegging)? Dan kan je deze prima aanwenden voor de financiering van de Spaanse (vakantie)woning door een voorschot te vragen op de uiteindelijke uitkering.

Stel dat er in je groepsverzekering een bedrag werd gespaard van 150 000 EUR. Dan kan je daarvan doorgaans 60% (tot soms 75%) van aanwenden voor het financieren van een investering in vastgoed. M.a.w. je kan een ‘voorschot’ vragen op de uitkering van je groepsverzekering van 90 000 EUR of meer. Deze mogelijkheid dient wel voorzien te zijn in je contract, dus dit moet je uiteraard eerst nakijken. Indien voorzien kan je het voorschot evenwel aanwenden voor iedere vastgoedinvestering binnen de EER en dus ook voor de aankoop van je woning in Spanje.

Het grote voordeel van het opnemen van een voorschot is uiteraard dat het je toestaat vandaag reeds je vastgoedproject te realiseren i.p.v. te moeten wachten tot de datum van de uitkering (wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt).

Voor de uitkering van dit voorschot betaal je (meestal) wel een bepaalde vergoeding die verschillende vormen kan aannemen. In essentie kan je dit vergelijken met een ‘lening’ tegen een bepaalde interestvoet (1% à 1,5% hoger dan de gegarandeerde opbrengstvoet), maar zonder de hoger vermelde ‘schrijfkosten’ verbonden aan een hypothecaire lening. Of deze vorm van financieren voordelig is hangt af van o.m. de gewaarborgde rentevoet die in je voordeel loopt & de resterende termijn tot de eigenlijke uitkering (hoe korter, hoe voordeliger). Dit moet dan ook geval per geval worden bekeken, maar kan vaak de moeite waard zijn!

Een laatste tip: de interesten die je op deze wijze betaalt kan je ook aftrekken van je onroerende inkomsten in je (Belgische) personenbelasting. Ook dat kan vaak interessant zijn.

Combinatie van een hypothecaire lening & groepsverzekering of IPT

Tenslotte kan je je groepsverzekering, VAPZ of IPT ook inzetten als een alternatief voor het afsluiten van een schuldsaldoverzekering bij het aangaan van een klassieke lening. Handig wanneer je iets ouder bent & zo een dure schuldsaldoverzekering (en meteen ook de medische keuring) kan vermijden. Stel dat je komt te overlijden voor het afbetalen van de lening, dan kan de bank de vrijgekomen gelden uit je pensioenvoorziening gebruiken voor de afbetaling van de lening.

Eventueel kan de lening die je aangaat bij de bank ook de vorm van een zogenaamde ‘bulletlening’ aannemen. Daarbij betaal je geen interesten tijdens de looptijd van de lening, maar betaal je alle interest in één keer terug, bij het aflopen van de lening. Het einde van de lening laat men dan samenvallen met de uitkering van de groepsverzekering of IPT. Op die manier wend je die laatste aan voor de terugbetaling van je lening (kapitaal & interesten) en moet je tijdens de looptijd van de lening niets betalen.

Gerelateerde berichten

Verhuren in Communidad Murcia?

Wil je investeren in Spaans vastgoed? Wil je je Spaanse eigendol verhuren? Dan zijn er een aantal zaken waar je zeker moet op letten! Meer weten?

Historisch lage rentevoeten

Een lening aangaan voor de aankoop van een huis of appartement was volgens de Immotheker nooit eerder zo goedkoop. Meer weten?

De vrijstelling van Spaanse huurinkomsten met ‘progressievoorbehoud’. Wat is dat?

Waar worden je Spaanse huurinkomsten nu belast? En moet je deze nu zowel in België als in Spanje aangeven. We leggen het even uit. Meer weten?

Zullen we samenwerken?